Algemene voorwaarden

 

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Mets kinderschoenen.

 

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Heeft u vragen over één van deze bepalingen, dan kunt u zich wenden tot info@metskinderschoenen.nl

 

Mets kinderschoenen is niet verantwoordelijk voor eventuele druk, tik, zet of beeldfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien dit zich toch voordoet zal de prijs door Mets kinderschoenen worden aangepast.

 

Artikel 1. Algemeen
Artikel 2. Betaling
Artikel 3. Verzendkosten
Artikel 4. Annulering
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Retourneren
Artikel 7. Aansprakelijkheid

 

Algemeen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Mets kinderschoenen. Tenzij Mets kinderschoenen zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de klant geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

 

1.2. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de bevestiging via e-mail. De orderbevestiging is tevens de factuur.

 

1.3. Artikelen dienen binnen een termijn van max 4 dagen betaald te zijn. Indien na deze termijn geen betaling is ontvangen wordt de bestelling van het artikel ongedaan gemaakt.

 

1.4. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

 

1.5. Omdat de kleuren van onze artikelen verschillend getoond worden op basis van de monitorinstellingen en -capaciteiten van de koper, kunnen kleurafwijkingen niet uitgesloten worden. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Wel is het mogelijk het artikel te ruilen. Uiteraard gelden hiervoor onze voorwaarden voor retournering. (zie artikel 6).

 

Artikel 2. Betaling
2.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW. Prijzen op de outlet-webshop kunnen in sommige gevallen afwijken van de actuele winkelprijzen.

 

2.2 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Voor online betalingen worden géén extra kosten in rekening gebracht.

 

2.3 U kunt betalen door middel van Ideal, PayPal, Visa, Master, Maestro of bank betaling. Als uw betaling door ons ontvangen is, verzenden wij uw bestelling zo spoedig mogelijk. Wij streven ernaar om uw artikel(en) binnen 1 werkdag ter bestelling aan te bieden aan TNT-Post.

 

2.4 Bij bank betaling dient het bedrag uit de bevestigingsmail overgemaakt te worden op IBAN NL03INGB0653608373 Swift INGBNL2A t.n.v. Mets kinderschoenen Amstelveen.

 

Artikel 3. Verzendkosten
3.1. Alle bestellingen worden altijd verzekerd verzonden.

 

3.2. Voor bestellingen binnen Nederland met een totaal bedrag boven € 150,- betaalt u geen verzendkosten!
Voor bestellingen beneden €150,- vragen wij u om een bijdrage in de verzendkosten van € 8.00 per pakket.

 

3.3. Bij leveringen buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de verzendkosten vanaf €14.00 pakketten tot 5 kg. Is het pakket zwaarder dan doen wij u uiteraard vooraf per e-mail een volledige prijsopgave.

 

3.4. U kunt tevens uw bestelling, mits betaald, in de winkel komen ophalen. De verzendkosten worden dan in de winkel  aan u vergoed.

 

Artikel 4. Annulering
4.1. Het is mogelijk een bestelling te annuleren, indien dit binnen 24 uur gebeurt nadat de bestelling is geplaatst en mits de bestelling nog niet is verstuurd. U kunt deze annulering doorgeven per mail of telefonisch. Niet betaalde bestellingen kunnen kosteloos binnen 24 uur worden geannuleerd.

 

4.2. De verkoper kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen of een koper weigeren.

 

Artikel 5. Levering
5.1. Wij streven ernaar om bestellingen binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Mets kinderschoenen is hiertoe echter niet verplicht. Mochten wij hiervan om bepaalde redenen afwijken dan krijgt u hiervan via e-mail een bericht.

 

5.2. Een bestelling zal in principe altijd binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling verstuurd worden. De maximale levertijd is echter 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien de levertijd langer is dan 30 dagen, heeft de koper het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

 

5.3. Indien een bestelling bestaat uit meerdere producten is Mets kinderschoenen gerechtigd deze te leveren in gedeelten. Hiervoor brengt Mets kinderschoenen geen extra verzendkosten in rekening.

 

5.4. Indien artikelen, onverhoopt niet leverbaar zijn, zal dit per e-mail medegedeeld worden. De koper heeft de mogelijkheid om de order te annuleren, of vervangende artikelen te bestellen, voor het gelijke orderbedrag.

 

5.5. De verzending geschiedt volgens de AVG voorwaarden (Algemene voorwaarden voor Goederenvervoer) van TNT-post, welke na te lezen zijn op www.tntpost.nl.

 

5.6. Alle in onze winkel vermelde aanbiedingen gelden tot aan de vermelde geldigheidsdatum, doch kunnen door de verkoper vroegtijdig beëindigd worden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

 

5.7. Wij doen ons best om de website zo up to date mogelijk te houden, echter kan het voorkomen dat er onverhoopt een door u besteld product niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

 

Artikel 6. Retourneren
6.1. Indien u een product uit de webshop om welke reden dan ook (toch) niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht om binnen 8 dagen, zonder opgave van redenen, de koop te ontbinden en het product na levering aan Mets kinderschoenen retourneren. Dit is alleen mogelijk als koper hier voorafgaand via e-mail of telefonisch melding van gemaakt heeft aan Mets kinderschoenen. Eventuele kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien het product onbeschadigd is en de originele doos in degelijk verpakkingsmateriaal retour gezonden wordt. Wij verzoeken u vriendelijk niet diverse maten te bestellen om deze thuis te passen. Wij geven u graag telefonisch advies 020 – 6403399 of per email info@metskinderschoenen.nl

 

6.1.1 Producten uit de outlet webshop die meer dan 50% zijn afgeprijsd kunnen alleen worden geruild voor een ander paar of tegen een tegoedbon.

 

6.2. Artikel 6.1.is niet van toepassing indien: schoenen gedragen zijn; de koper zelf heeft getracht een gebrek te herstellen; de originele verpakking ontbreekt.

 

6.3. Wij geven geen garantie op: bijzondere materialen (b.v. lak,glitters etc.); neuzen; ritsen; afgeprijsde artikelen

 

6.4. De koper is zelf verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. Mets kinderschoenen gaat er vanuit dat de koper de zending op dezelfde wijze retourneert, en waar nodig verzekerd verstuurt. Dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in onze winkel te Amstelveen. Bij persoonlijke aflevering van uw aangemelde retour ontvangt u een ontvangstbevestiging. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door Mets kinderschoenen nimmer geaccepteerd en daarom ook niet gecrediteerd. Retourzendingen moeten worden voorzien van een volledig ingevuld retourformulier.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Iedere aansprakelijkheid van Mets kinderschoenen en van de medewerkers en de producten van Mets kinderschoenen voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Mets kinderschoenen is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

 

7.2 Mets kinderschoenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Mets kinderschoenen.

 

7.3 Iedere aansprakelijkheid van Mets kinderschoenen ten opzichte van de koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van de betreffende overeenkomst aan Mets kinderschoenen verschuldigd is.

 

7.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Mets kinderschoenen dan wel tussen Mets kinderschoenen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Mets kinderschoenen, is Mets kinderschoenen niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Mets kinderschoenen.

 

7.5 Mets kinderschoenen is niet aansprakelijk voor de niet-permanente beschikbaarheid van www.Metskinderschoenen.nl, en voor technische of elektronische fouten van de online-aanbiedingen.

 

Mets kinderschoenen Rembrandtweg 92 1181 GW Amstelveen Tel. 020 6403399
mail: info@metskinderschoenen.nl
KvK nummer: 50402390 Btw nummer: NL822715879B01